Kenneth de Gala er arealplanlegger i COWI AS

Fristen for å sende inn merknader og innspill til planarbeidet rundt byggingen av ny Vestsiden ungdomsskole er 19. desember 2016. Arealplanlegger Kenneth de Gala vil gjerne ha flere innspill til jobben som skal gjøres.

Han peker på at planarbeidet ikke bare handler om selve skolebygningen, men også utearealene og områdene rundt skolen.

– Det begynner å komme inn en del innspill, men vi tar gjerne mot flere. Det er viktig at innbyggerne benytter muligheten før fristen går ut, sier arealplanlegger Kenneth de Gala i COWI som er oppdragsleder for reguleringsarbeidet.

Naboer, gjenboere, berørte parter og høringsparter fikk i november tilsendt varslingsbrev i forbindelse med oppstart av planarbeidet rundt byggingen av ny Vestsiden ungdomsskole.

– Hvilken type innspill ønsker dere å få?

– Vi vil egentlig ha alt av tanker folk måtte ha rundt utformingen av området hvor skolen skal bygges. Også tanker og synspunkter rundt hvordan dette området på Vestsiden skal tilpasses resten av sentrum. Det er fint hvis innbyggerne tenker utover utformingen av selve skolebygningene, og melder fra om det til oss, sier Kenneth de Gala.

Som det fremgår av varslingsbrevet skal merknader og/eller innspill til planarbeidet sendes skriftlig til COWI AS, v/Kenneth de Gala, P.O.Box 223, 3603 Kongsberg – eller til kede@cowi.no, med kopi til Kongsberg kommune, Postboks 115, 3602 Kongsberg – eller til postmottak@kongsberg.kommune.no.

Du kan her lese varslingsdokumentene:

Varslingsbrev

Vedlegg varslingskart

Vedlegg av notat om vurdering av krav om konsekvensutredning

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00