Det er tatt et initiativ til et prosjekt for å bevare historien rundt Vestsiden ungdomsskole. Blant annet skal dette gjøres ved å arrangere et åpent møte i skolens bibliotek onsdag 4. januar fra klokken 18.00 til 20.00.

Både tidligere elever og andre interesserte er invitert til å delta. Gruppen bak initiativet byr på følgende agenda under møtet:

* Mimring om egen skolehverdag ved Odd Arne Helleberg – som er tidligere elev.

* En lærers beretning ved Asbjørn Kjørstad – som var lærer ved skolen da den ble åpnet.

* Om skolebygningen ved Jan Magne Svalestuen i Kongsberg kommunale eiendom.

Gruppen som jobber med dokumentasjonen av historien til Vestsiden ungdomsskole har også opprettet en egen side på Facebook. Den finner du ved å søke opp ”Vi som gikk på Vessia”.

Vestsiden ungdomsskole er nå inne i sitt siste skoleår i nåværende form. Prosessen med ny skole er godt i gang. Fra høsten 2017 skal elevene og lærerne holde til i en midlertidig skole i to skoleår. I denne perioden skal dagens skole rives, og en ny bygges opp. Den nye skolen står klar til å ta imot elevene, lærerne og de andre ansatte fra høsten 2019.

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00