Denne boreriggen har de siste dagene tatt viktige prøver av grunnforholdene på tomten til den nye Vestsiden ungdomsskole.

Det pågår nå grunnundersøkelser på tomten hvor den nye Vestsiden ungdomsskole skal bygges. Resultatet av undersøkelsene vil bli brukt i den videre prosjekteringen av skoleanlegget.

– Det gjøres nå planlagte grunn- og miljøundersøkelser. Dette er normal prosedyre i den fasen vi nå er inne i, sier prosjektleder Harald Sæves Johansen i Rambøll AS.

Før man kan starte byggingen av det nye skoleanlegget er det viktig å kartlegge grunnforholdene. Derfor er en borerigg i gang med å kartlegge hvor langt det er ned til fjell, og for å skaffe et bilde av de generelle grunnforholdene på tomten.

– Dette er viktig for å kunne prosjektere hvilken type fundamentering bygningsmassene skal ha. Vi må rett og slett vite hva som er i grunnen, sier prosjektlederen.

I tillegg til å sjekke ut grunnforholdene, tas det også miljøprøver av grunnen. Dette gjøres for å lete etter eventuelle forurensede områder som må håndteres før byggingen.

– Det blir boret flere steder på tomten, men selvsagt flest steder hvor skolebygningen skal ligge. I tillegg tas det prøver på den delen av tomta hvor man nå ser på muligheten for å anlegge studentboliger, sier Harald Sæves Johansen.

Analyseresultatene fra undersøkelsene vil danne grunnlag for den videre prosjekteringen av skoleanlegget og de eventuelle boligene.

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00