Reguleringsarbeidet
Er startet opp, og planlegges ferdigstilt i november 2017.

Arkitektkonkurranse
Startet 14. november 2016, med frist 22. desember.
Avgjøres i midten av januar 2017

Entreprenørkonkurranse
Prekvalifisering av entreprenører utlyses kort tid etter informasjonsmøtet 21. november 2016.
Valg av entreprenør skjer i april 2017.

Beslutning om midlertidig skole
Det jobbes nå med ulike alternativer. Endelig avgjørelse om hvor midlertidig skole blir lokalisert  er klart på nyåret (februar/mars 2017).

Riving av gamle Vestsiden ungdomsskole
Det gamle skolebygget vil bli revet når reguleringsarbeidet er ferdig.

Byggestart nytt skoleanlegg
Det planlegges at byggingen av det nye skoleanlegget starter i januar 2018. Byggeperioden er beregnet til cirka halvannet år.

Ferdigstillelse
Ny Vestsiden ungdomsskole skal være klar til skolestart i august 2019.

 

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00