Det er Rambøll som har prosjektledelsen for Ny Vestsiden ungdomsskole. Harald Sæves Johansen er prosjektleder og Hege Sølvernes Sandnes er assisterende prosjektleder.

Det er Kongsberg kommune som er oppdragsgiver for byggingen av Ny Vestsiden ungdomsskole. Byggherre er Kongsberg kommunale eiendom KF. Skoleanlegget, som vil få en kapasitet til å ta imot 480 elever, skal stå ferdig til skolestart i august 2019.

Slik ser prosjektorganisasjonen ut i øyeblikket:

Byggherre:
Kongsberg kommunale Eiendom KF

Kontaktperson:
Brynjar Henriksen (enhetsleder)
Mobil: 4816 61 22
brynjar.henriksen@kongsberg.kommune.no

Prosjektledelse:
Rambøll

Kontaktpersoner:
Harald Sæves Johansen (prosjektleder)
Mobil: 932 43 097
harald.johansen@ramboll.no

Hege Sølvernes Sandnes (assisterende prosjektleder)
Mobil: 97612615
hege.solvernes.sandnes@ramboll.no

Plankonsulent:
COWI AS

Kontaktperson:
Kenneth De Gala
Mobil: 99642809
kede@cowi.no

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00