Dette er forslaget til landskapsplan i reguleringsplanen.

Det reviderte forslaget til reguleringsplan for Vestsiden ungdomsskole blir nå lagt frem til politisk sluttbehandling. Utvalg for miljø og utvikling (UMU) skal ta stilling til forslaget i sitt møte mandag 27. november. Deretter skal saken videre til endelig godkjenning i kommunestyret i Kongsberg 13. desember.

Forslaget til reguleringsplan ble første gang behandlet i UMU 26. juni. Deretter har planen vært lagt ut på offentlig høring. I alt kom det inn én innsigelse (fra Riksantikvaren) og 26 innspill fra en rekke aktører i høringsperioden.

Både innsigelsen og innspillene er nå saksbehandlet. Rådmannen legger nå planen frem på politikernes bord.

Den viktigste endringen i planen som nå behandles dreier seg om utformingen av de planlagte studentboligene ved siden av Kongsberg Vandrerhjem. Bestemmelsene som nå foreligger er utarbeidet i tett dialog med Riksantikvaren.

Det er også andre endringer i reguleringsplanforslaget fra det som ble lagt frem i juni, men dette er begrensede endringer.

Her kan du se nye arkitektskisser for skolen.
Her kan du se arkitektskisser for studentboliger.
Her kan du se landskapsplanen.

Skoleanlegget som omfatter den nye Vestsiden ungdomsskole er tilnærmet lik det som ble presentert i juni, men flerbrukshallen er nå politisk vedtatt og stadfestet som skolens kroppsøvingsareal.

Du kan her se og lese sakspapirene som behandles politisk mandag 27. november i Utvalg for miljø og utvikling.

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00