Kommunestyret i Kongsberg vedtok reguleringsplanen for Vestsiden ungdomsskole i sitt møte 13. desember.

Kommunestyret i Kongsberg vedtok forslaget til reguleringsplan for Vestsiden ungdomsskole i sitt møte 13. desember 2017. Vedtaket ble fattet etter en lang og grundig debatt i kommunens øverste folkevalgte organ.

Forslaget til reguleringsplan for Vestsiden ungdomsskole ble behandlet første gang i Utvalg for miljø og utvikling (UMU) i Kongsberg kommune 26. juni 2017.

Deretter ble forslaget lagt ut på høring. Innspillene og én innsigelse til planen ble saksbehandlet, og behandlet for andre gang i UMU 27. november.

Endelig vedtak i saken ble altså gjort av kommunestyret 13. desember. Vedtaket betyr at det skal bygges ny Vestsiden ungdomsskole og idrettshall. Det betyr også at det skal bygges studentboliger ved siden av Kongsberg Vandrerhjem i Hasbergtjerndalen.

Kommunestyret vedtok samtidig at bygningene i Maurits Hansens gate 32 og 34 kan rives for å bruke områdene til skolegård for den nye ungdomsskolen.

I vedtaket heter det videre at selve byggesaken skal behandles i Utvalget for miljø og utvikling.

Ny Vestsiden ungdomsskole og studentboligene planlegges ferdig bygget til skolestart høsten 2019.

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00