Utvalg for miljø og utvikling i Kongsberg behandlet forslaget til reguleringsplan i sitt møte 26. juni 2017. Nå er planen sendt ut på høring.

Forslaget til reguleringsplan for Vestsiden ungdomsskole er nå lagt ut til offentlig ettersyn (høring). Det skjer etter at forslaget ble behandlet i Utvalg for miljø og utvikling i Kongsberg kommune 26. juni.

Forslaget til reguleringsplan er publisert på nettsidene til Kongsberg kommune.
Hele dokument-samlingen kan du lese og studere her. 

Planen vil nå ligge ute på høring frem til 5. september. I denne perioden er det anledning for alle til å komme med merknader til reguleringsplanforslaget.

Merknadene til planforslaget kan du sende til:
Kongsberg kommune
Postboks 115
3602 Kongsberg

Du kan også sende merknadene med epost til: postmottak@kongsberg.kommune.no

 Fristen for å komme med merknader er satt til 5. september 2017.

Planforslaget skal til 2. gangs behandling i Utvalg for miljø og utvikling 20. november, og det er mål om at planen vedtas i kommunestyret i Kongsberg 13. desember.

 

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00