Jacob Wisløff (i midten) drøfter reguleringsarbeidet med prosjektleder Harald Sæves Johansen og assisterende prosjektleder Hege Sølvernes Sandnes fra Rambøll.

Jacob Wisløff har en vernet eiendom som ligger helt inntil Vestsiden ungdomsskole. Han besøkte Åpent plankontor 30. november, og er glad for å kunne møte prosjektledelsen på et så tidlig stadium i prosessen.

– Jeg er veldig fornøyd med at prosjektet er så åpent og at prosjektledelsen er tilgjengelige for oss naboer så tidlig i planleggingen av den nye skolen, sier Wisløff.

Jacob Wisløff eier Klokkergården AS som igjen eier Boecks gate 3.

Husene på eiendommen er vernet, og den eldste delen er bygget på midten av 1600-tallet.

– Dette er faktisk ett av de eldste bygningene i hele byen, sier Wisløff.

Han er opptatt at byggingen av den nye ungdomsskolen ikke hindrer ham i å fortsatt drive næringsvirksomhet og bruke eiendommen til boligformål fremover. Wisløff kom med skriftlige innspill til reguleringsprosessen som nå er startet.

Neste åpne plankontor er tirsdag 6. desember. Da har vi Åpent plankontor i formannskapssalen i rådhuset i Kongsberg fra klokken 11.00 til 12.30 og 17.00 til 20.00.

Alle som ønsker det kan møte på Åpent plankontor for å komme med sine kommentarer og få informasjon i forbindelse med reguleringsarbeidet som er startet. Her vil både prosjektledelsen, kommunen og plankonsulentene være tilstede for publikum.

 

 

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00