Husk åpent plankontor 6. desember

Har du spørsmål eller kommentarer til arbeidet som er startet? Tirsdag 6. desember har vi igjen Åpent plankontor i formannskapssalen i rådhuset i Kongsberg fra klokken 11.00 til 12.30 og 17.00 til 20.00. Du er velkommen.

Les mer.

Planlegger ny skole

Vi er nå i gang med planlegging av Ny Vestsiden ungdomsskole i Kongsberg. På denne nettsiden kan du følge prosjektets ulike faser frem til nytt skoleanlegg står ferdig til skolestart i august 2019.

Les mer.

Varslingsbrev er sendt ut

Naboer, gjenboere, berørte parter og høringsparter har nå fått tilsendt varslingsbrev i forbindelse med oppstart av planarbeidet rundt byggingen av ny Vestsiden ungdomsskole.

Les mer.

Arrangerte åpent info-møte

Kongsberg kommunale eiendom (KF) avholdt mandag 21. november åpent informasjonsmøte om bygging av ny Vestsiden ungdomsskole. Eiendomsdirektør Geir Øystein Andersen gjennomgikk prosessen som har vært gjort så langt, og fortalte om veien videre.

Les mer.

Slik ledes prosjektet

Det er Kongsberg kommune som er oppdragsgiver for byggingen av Ny Vestsiden ungdomsskole. Byggherre er Kongsberg kommunale eiendom KF. Skoleanlegget, som vil få en kapasitet til å ta imot 480 elever, skal stå ferdig til skolestart i august 2019.

Les mer.

Velkommen til Åpent plankontor

Har du spørsmål eller innspill til planarbeidet rundt Ny Vestsiden ungdomsskole? Da kan du møte prosjektledelsen i Åpent plankontor i rådhuset i Kongsberg.

Les mer.

Invitasjon til åpent informasjonsmøte

I forbindelse med oppstart av arbeid med reguleringsplan for Ny Vestsiden ungdomsskole, inviterer Kongsberg kommunale eiendom til åpent informasjonsmøte mandag 21. november.

Les mer.
Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00