Arealplanlegger Kenneth de Gala i COWI informerte om det pågående reguleringsarbeidet rundt ny Vestsiden ungdomsskole.

Fellesmøte om både vei og skole i Hasbergtjerndalen

Det pågår for tiden to gjensidig viktige planarbeider i Hasbergtjendalen i Kongsberg. Det skal legges konkrete planer både for byggingen av den nye Vestsiden ungdomsskole med boligområder – og for nedklassifisering av veien E134 gjennom samme område. Torsdag 20. april var det felles informasjonskveld om disse to temaene.

Les mer.

Felles infomøte om E134 i Hasbergtjerndalen og ny skole

Det blir mulighet til å stille spørsmål og høre mer om reguleringsarbeidet både for Hasbergtjerndalen (nedklassifisering av dagens E134) og Ny Vestsiden ungdomsskole på Vandrerhjemmet i Kongsberg like etter påske.

Les mer.

Nytt varslingsbrev og planprogram

Det er nå sendt ut nye varslingsdokumenter og et planprogram i forbindelse med forslaget om utvidet reguleringsplan for Hasbergtjerndalen. I løpet av de neste seks ukene kan du komme med kommentarer til planarbeidet.

Les mer.

Info-møte med engasjement og glimt i øyet

Det var stort engasjement under informasjonsmøtet om utvidet reguleringsplan for Hasbergtjerndalen på Vandrerhjemmet torsdag 9. mars. I tillegg serverte historieorakelet Odd Arne Helleberg lokale fortellinger med en god porsjon humor til glede for de fremmøtte.

Les mer.

Undersøker grunnforholdene

Det pågår nå grunnundersøkelser på tomten hvor den nye Vestsiden ungdomsskole skal bygges. Resultatet av undersøkelsene vil bli brukt i den videre prosjekteringen av skoleanlegget.

Les mer.

Invitasjon til nytt informasjonsmøte

Torsdag 9. mars klokken 18.00 blir det nytt informasjonsmøte hvor temaet er utvidet reguleringsplan for Hasbergtjerndalen. Alle naboer, berørte parter og andre interesserte er hjertelig velkomne til møtet som holdes på Kongsberg Vandrerhjem.

Les mer.

Mulighet for studentboliger

– Reguleringen av nye Vestsiden ungdomsskole gir en unik mulighet til å følge opp ønsket byutvikling, skape aktivitet i Hasbergtjerndalen og legge til rette for studentboliger. Arkitektene Enerhaugen Arkitektkontor/DRMA har løst oppdraget på en måte som viser disse mulighetene, sier eiendomsdirektør Geir Øystein Andersen i KKE.

Les mer.
Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00