Det blir flerbrukshall ved ungdomsskolen

Kommunestyret i Kongsberg har bestemt at det skal bygges en flerbrukshall i tilknytning til nye Vestsiden ungdomsskole. Vedtaket ble gjort i kommunestyrets møte onsdag 13. september.

Les mer.

Èn innsigelse mot reguleringsplanforslaget

Fristen med å komme med merknader til forslaget til reguleringsplan for Vestsiden ungdomsskole gikk ut 5. september. Det er kommet én innsigelse mot forslaget og en rekker merknader og innspill.

Les mer.
Utenfor Kongsberghallen er gravemaskiner på plass og forbereder byggingen av den midlertidige Vestsiden ungdomsskole.

Byggingen av midlertidig skole i gang

Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE) starter opp arbeidet med å anlegge midlertidig Vestsiden ungdomsskole onsdag 30. august 2017.

Les mer.

Fem klimamillioner til Vestsiden ungdomsskole

Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE) er tildelt fem millioner kroner i klimasatsmidler fra Miljødirektoratet til byggingen av nye Vestsiden ungdomsskole i Kongsberg.

Les mer.
Utvalg for miljø og utvikling i Kongsberg behandlet forslaget til reguleringsplan i sitt møte 26. juni 2017. Nå er planen sendt ut på høring.

Reguleringsplanen til offentlig ettersyn

Forslaget til reguleringsplan for Vestsiden ungdomsskole er nå lagt ut til offentlig ettersyn (høring). Det skjer etter at forslaget ble behandlet i Utvalg for miljø og utvikling i Kongsberg kommune 26. juni.

Les mer.

Ble utfordret om reguleringsplanforslaget

Forslaget til reguleringsplan for Hasbergtjerndalen i forbindelse med bygging av ny Vestsiden ungdomsskole ble for første gang presentert under et åpent folkemøte på Krona torsdag 22. juni 2017. Publikum hadde mange spørsmål og utfordret svarpanelet på flere områder.

Les mer.

Skorve Entreprenør skal bygge nye Vestsiden ungdomsskole

Kontrakten om byggingen av den nye Vestsiden ungdomsskole ble undertegnet 22. juni 2017. Skorve Entreprenør AS har fått kontrakten. – Vi er både stolte og ydmyke, sier daglig leder Per Ivar Magnushommen i Skorve.

Les mer.
Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00