Anleggsleder Werner V. Øverland (t.v.) og prosjektleder Åge Seltveit i Skorve Entreprenør viser her hvor avkjøringen fra E134 vil komme.

Bygger midlertidig avkjøring og vei

I starten av februar åpnes en midlertidig avkjøring fra E134 og inn mot anleggsområdet rundt nye Vestsiden ungdomsskole. Dette gjøres som et sikkerhetstiltak, og vil skåne Boecks gate for tungtrafikk.

Les mer.
Prosjektleder Åge Seltveit og anleggsleder Werner V. Øverland i Skorve Entreprenør kan registrere at rivingen av den gamle Vestsiden ungdomsskole har gått som planlagt. Nå gjenstår lite riving før utgravingen av den nye skoletomta kan starte.

Gamle Vestsiden skole er nå revet

Rivingen av gamle Vestsiden ungdomsskole er nå helt i sluttfasen. Snart starter utgravingen av den nye skoletomta.

Les mer.
Kommunestyret i Kongsberg vedtok reguleringsplanen for Vestsiden ungdomsskole i sitt møte 13. desember.

Reguleringsplanen vedtatt i kommunestyret

Kommunestyret i Kongsberg vedtok forslaget til reguleringsplan for Vestsiden ungdomsskole i sitt møte 13. desember 2017. Vedtaket ble fattet etter en lang og grundig debatt i kommunens øverste folkevalgte organ.

Les mer.
Store maskiner tygger seg nå gjennom gamle Vestsiden ungdomsskole. Rivingen tar lang tid ettersom det er strenge krav til kildesortering av de gamle byggematerialene. Bildene til denne saken er fotografert mandag 11. desember 2017.

Informasjon til naboer om riveprosessen

Alle naboer rundt Vestsiden ungdomsskole har nå fått praktisk informasjon om riveprosessen som nå pågår på skoletomta. Blant annet forteller Skorve Entreprenør at det vil bli opphold i arbeidet hele julen.

Les mer.

UMU innstilte på forslaget til reguleringsplan

Utvalg for miljø og utvikling (UMU) innstilte på å godkjenne det reviderte forslaget til reguleringsplan for Vestsiden ungdomsskole i sitt møte 27. november. Nå venter videre sluttbehandling og endelig vedtak i kommunestyret i Kongsberg 13. desember.

Les mer.
Dette er forslaget til landskapsplan i reguleringsplanen.

Revidert planforslag til sluttbehandling

Det reviderte forslaget til reguleringsplan for Vestsiden ungdomsskole blir nå lagt frem til politisk sluttbehandling. Utvalg for miljø og utvikling (UMU) skal ta stilling til forslaget i sitt møte mandag 27. november. Deretter skal saken videre til endelig godkjenning i kommunestyret i Kongsberg 13. desember.

Les mer.
– Vi forventer å starte rivingen av gymsalen i uke 47, sier anleggsleder Werner Øverland i Skorve Entreprenør.

Klargjør skolen for riving

Mandag 13. november startet Skorve Entreprenør arbeidet med å fjerne og sortere gjenstander og materialer fra gymsalen til Vestsiden ungdomsskole.

Les mer.
Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00