PLUSSHUS. Produksjonssjef i Kongsberg Kommunale Eiendom; Brynjar Henriksen, er klar for overlevering av nye Vestsiden ungdomsskole i neste måned.

Nye Vestsiden ungdomsskole er klar til overlevering allerede i neste måned. 

Byggherre Kongsberg Kommunale Eiendoms innleide prosjektleder; Harald Sæves Johansen i Rambøll AS, kan nå bekrefte at både Vestsiden-prosjektet og studentboligene er i rute og kan tas i bruk til skolestart i august 2019. 

– Det som nå gjenstår er stort sett komplemettering og uteområde. Overlevering av byggene vil skje allerede i juni, sier Johansen. 

LAGRER SOLENERGI
Den nye ungdomsskolen på Kongsberg ligger langt framme miljømessig. Bygget er et såkalt plusshus der det benyttes solceller til produksjon av energi i tillegg til bergvarme.  Enova har gitt sin støtte til prosjektet der de spesielt trekker fram hydrogenlagring av energi i tillegg til; ”teknologisk innovasjon, batteribank, energibrønner til varmeopptak for varmepumpe samt frikjøling og vindu og glassfasader med svært god u-verdi ”.

Det mest unike med skolebygget er at solenergien skal gjøres om til hydrogen om sommeren som så skal lagres og benyttes til ny energiproduksjon om vinteren. – Når vi får iverksatt denne løsningen vil Vestsiden ungdomsskole bli en av de første skolene i verden som benytter seg av hydrogenlagring, sier produksjonssjef i Kongsberg Kommunale Eiendom(KKE), Brynjar Henriksen.

FORNØYD MED MASSIVTRE

Og erfaringene med bruk av massivtre som byggmateriale er også positive.  – I tillegg til at massivtre gir et bedre inneklima så medfører det utvilsomt også store fordeler under selve byggingen som eksempelvis mindre støy og støv. I tillegg så lukter det godt, og samlet sett er det derfor mye triveligere på arbeidsplassen enn når vi jobber med betong.  I tillegg er det jo veldig effektivt materiale i forhold til fremdrift. Det blir fort bygg av det, sier prosjektleder Åge Seltveit i Skorve AS.

Den nye skolen, som vil ha plass til 480 elever, er på 4800 kvadratmeter. I tillegg kommer en flerbrukshall på 2.100 kvadratmeter.  Totalbudsjettet for hele prosjektet er på 420 millioner kroner.  

– Dette er det største enkeltprosjektet i Kongsberg Kommunale Eiendoms historie, forteller produksjonssjef i KKE; Brynjar Henriksen.

SOLENERGI-LAGRING: Brynjar Henriksen viser fram solcellepanelene som nå monteres på taket av den nye skolen.

SOLENERGI-LAGRING: Brynjar Henriksen viser fram solcellepanelene som nå monteres på taket av den nye skolen.

STUDENTBOLIGER: De to studenboligene har ulike fasader; henholdsvis mur og massivtre.

STUDENTBOLIGER: De to studenboligene har ulike fasader; henholdsvis mur og massivtre.

IDYLLISK: Produksjonssjef Brynjar Henriksen nyter utsikten fra den nye skolens bibliotek.

IDYLLISK: Produksjonssjef Brynjar Henriksen nyter utsikten fra den nye skolens bibliotek.

INNEKLIMA: Bruken av massivtre gjør at inneklimaet i den nye ungdomsskolen blir spesielt godt.

INNEKLIMA: Bruken av massivtre gjør at inneklimaet i den nye ungdomsskolen blir spesielt godt.

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00