Geir Øystein Andersen i Kongsberg kommunale eiendom fortalte de fremmøtte om reguleringsprosessen rundt skoleanlegget og mulige studentboliger i Hasbergtjerndalen under infomøte på Kongsberg Vandrerhjem 23. mai.

Interessen for mer informasjon om det pågående reguleringsarbeidet i Hasbergtjerndalen er stor. Over 100 personer møtte frem da Kongsberg kommunale eiendom (KKE) og Kongsberg Byhistorielag inviterte til en kveld med informasjon og byvandring 23. mai.

Den første timen under møtet var avsatt til informasjon om reguleringsarbeidet i forbindelse med den nye Vestsiden ungdomsskole og forslaget om å bygge studentboliger i det samme området.

– Vi er nå inne i en mellomfase i arbeidet hvor det skjer mye. Forslaget til reguleringsplan for området legges ut til offentlig ettersyn etter behandlingen i Utvalg for miljø og utvikling 26. juni, fortalte eiendomsdirektør Geir Øystein Andersen i KKE.

Andersen viste en presentasjon for hele prosessen fra den startet med kommunestyrets vedtak 6. januar 2016, da det ble vedtatt at det skulle bygges nye skole. Han la vekt på at prosessen nå har utviklet seg til å handle om en utvikling av større deler av Hasbergtjerndalen med skoleanlegget, mulige studentboliger, parker og ikke minst vegvesenets prosess med nedklassifisering av dagens E134 og omdanning av denne veien til en bygate.

– Utviklingen av Hasbergtjerndalen er en byreparasjon – fra et område dominert av biltrafikk med høy fart og mye tungtrafikk – til et område som tilrettelegges for at folk skal bruke det, sier KKE-sjefen.

Hele presentasjonen til Geir Øystein Andersen som ble vist under møtet, finner du her.

Gode spørsmål
Mange av tilhørerne hadde gode og relevante spørsmål til utviklingen som skal skje. Det ble stilt konkrete spørsmål om både skoleanlegget og studentboligene. Både byggehøyder, plasseringer og ikke minst parkeringsplasser ble berørt spesielt. Det samme gjaldt hvorvidt enkelte verneverdige bygninger skal rives.

– Dette er i høyeste grad bra spørsmål, som vi nå jobber med. Svarene vil bli gitt konkret i forslaget til reguleringsplan som kommer 26. juni. Da blir den lagt ut til offentlig ettersyn, og alle har mulighet til å gi sine innspill. Deretter blir forslaget til plan bearbeidet og behandlet på nytt – med en ny høringsrunde. Den endelige beslutningen på hvordan området blir regulert, tas av politikerne i kommunestyret i desember 2017, sier Andersen.

I forhold til fremdrift i skoleutbyggingen, sier Geir Øystein Andersen følgende:

– Vi jobber etter en tempoplan som tar sikte på byggestart i januar 2018. Men det forutsetter selvsagt at vi har en politisk vedtatt reguleringsplan før jul.

Det planlegges et nytt åpent informasjonsmøte i juni. Dette møtet skal ta for seg det konkrete forslaget til reguleringsplan som nå er i sluttfasen.

Over 100 personer møtte frem til informasjonkveld med påfølgende byvandring.

Over 100 personer møtte frem til informasjonkveld med påfølgende byvandring.

Byvandring i kveldssol
Etter at teoridelen av møtet var gjennomført, gikk alle de fremmøtte ut i det nydelige mai-været.

Odd Arne Helleberg i Kongsberg Byhistorielag var som vanlig i praktslag da han inviterte til byvandring på Korpemoen.

Publikum ble tatt med på en reise i historie og arkitektur i Mauritz Hansens gate og Spenningsgate.

 

Odd Arne Helleberg i Kongsberg Byhistorielag tok med seg hele gruppen på byvandring på Korpemoen i nydelig mai-vær.

Odd Arne Helleberg i Kongsberg Byhistorielag tok med seg hele gruppen på byvandring på Korpemoen i nydelig mai-vær.

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00