Direktør Geir Øystein Andersen i KKE informerte onsdag kommunestyret i Kongsberg om hovedtrekkene i forslaget til reguleringsplan for Hasbergtjerndalen.

Kommunestyret i Kongsberg fikk onsdag 14. juni en overordnet orientering om forslaget til reguleringsplan for Hasbergtjerndalen som snart blir lagt frem. Frem til 30. august vil planen ligge ute til offentlig ettersyn for alle som ønsker å kommentere den.

Eiendomsdirektør Geir Øystein Andersen i Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE) briefet politikerne i Kongsberg om innholdet i forslaget til reguleringsplan som nå kommer.

Han understreket mulighetene planen gir for utvikling av Hasbergtjerndalen med utgangspunkt i byggingen av nye Vestsiden ungdomsskole. Andersen la heller ikke skjul på at planen reiser flere dilemmaer som det nå skal brukes god tid på å diskutere.

Her kan du se presentasjonen som Andersen gjennomgikk i kommunestyret.

Høringsrunde
Reguleringsplanforslaget som nå blir lagt frem til førstegangs politisk behandling heter ”487R Vestsiden ungdomsskole. Detaljregulering – planbeskrivelse med konsekvensutredning”.

Forslaget blir sendt ut til politikerne 19. juni, og blir da et offentlig dokument alle har innsyn i. Utvalg for miljø og utvikling (UMU) i Kongsberg kommune skal behandle saken for første gang i sitt møte 26. juni 2017.

Perioden hvor innbyggere og andre kan komme med sine kommentarer er fra 29. juni til 30. august. Deretter vil innspillene bli saksbehandlet, og fremmet til ny behandling i UMU 20. november. Endelig vedtak i saken skal etter planen gjøres av kommunestyret 13. desember 2017. Denne tempoplanen er viktig for å holde fremdriften slik at ny Vestsiden ungdomsskole skal stå ferdig til skolestart i 2019.

Infomøte
Det blir åpent informasjonsmøte for alle interesserte med grundig gjennomgang av forslaget til reguleringsplan torsdag 22. juni 2017 i Sølvsalen på Krona. Møtet starter klokken 18, og det vil komme mer informasjon om dette møtet de nærmeste dagene.

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00