Kommunestyret i Kongsberg vedtok 7. september 2016 at det skal bygges ny skole. I vedtaket beskrives det følgende:

 • Ny Vestsiden ungdomsskole bygges som nybygg.
 • Ny ungdomsskolen plasseres som beskrevet i prinsippløsning 1A (skolebygg på øvre tomt).
 • Reguleringsarbeidet for skolen startes høsten 2016
 • Rådmann bes jobbe videre med flerbrukshall/håndballhall på skoletomten.
 • Bakgrunn fra kommunestyrevedtaket 6. januar 2016:
  Nytt skoleanlegg ferdigstilles til skolestart 19/20.
  Skolen bygges med kroppsøvingskapasitet

 

Det er definert flere nøkkeltall for det nye skoleanlegget:

 • Elevene er på 8. til 10. trinn
 • Det bygges for fem paralleller, altså kapasitet til 15 klasser
 • Skolen vil ha mulighet til å ha 480 elever.
 • Skolens bruttoareal blir på 4800 m2
 • Gymkapasitet: Flerbrukshall med håndballspilleflate evt. mindre hall med kapasitet til ny ungdomsskole (ca. 1000 m2 BTA)

 

Skoleprosjektet har følgende fokusområder og ambisjoner:

Skolen skal bli arealeffektiv og energiøkonomisk.
Skolen skal ha god kvalitet på uteområder og ha en trygg skolegård.
Skolen skal være universelt utformet.
Skolebygget skal BREEAM-sertifiseres.
Prosjektet har som ambisjon å:

 • Skolebygget skal være «Fremoverlent» – og ta i bruk fremtidsrettede løsninger.
 • Bygge skoleanlegget som «plusshus» – Skoleanlegget produserer energi.
 • I byggingen skal det være utstrakt bruk av klimavennlige materialer.

 

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00