Foto: Metafor

Nå har nye Vestsiden ungdomsskole også fått tett tak, og nok en milepæl er dermed nådd.

Det pågår for tiden to-lags tekking av takelementene. I tillegg arbeides det iherdig med både glassfasader og glasstak som skal være på plass før jul.

– Også mesteparten av teglfasaden vil være på plass før nyttår, mens arbeidene med de tre-kledde fasadene vil pågå ut januar måned før de er ferdige, sier prosjektleder Åge Seltveit i Skorve Entreprenør AS. Seltveit opplyser at de også har kommet godt i gang med innredningen av bygget.

Studentboliger i rute
På tross av store forsinkelser i starten, forårsaket av blant annet vanskelige grunnforhold, så er studentboligene i god rute. Dermed ligger det an til at overlevering kan skje som planlagt 1. august 2108. Det nye studentbolig-bygget er også tett, og det jobbes med å legge siste lag med papp på taket. Tegl-muringen vil være fullført i slutten av januar. Stillaser vil da bli demontert, og dermed vil et flott teglbygg komme til syne.

– Vi har nå to store prosjekter i gang på en forholdsvis trang tomt. Totalt er det for tiden mellom 80 og 90 arbeidere i sving hver dag, og dette skaper naturligvis en del trafikk. Denne bemanningen vil være forholdsvis stabil fram til mai 2019, forklarer Seltveit.

Flyttet to hus
Det har også vært et større flytteprosjekt på ungdomsskole-tomten i november. Årsaken er at den nye ungdomsskolen skal benytte tomten i Mauritz Hansens gate som nytt uteområde, og dermed måtte to hus vike plass. Og natt til fredag 16. november ble altså husene flyttet til Rogstadbakken.

– Det forelå opprinnelig et vedtak om rivning av byggene, men Kongsberg kommunale eiendom vurderte det som viktig for Kongsberg-samfunnet å ta vare på disse to boligene, sier produksjonssjef Brynjar Henriksen i Kongsberg kommunale eiendom(KKE).Det ble dermed i stedet bestemt å flytte husene til et annet område i Kongsberg, nærmere bestemt Rogstadbakken. Flyttingen ble utført i samarbeid med Kongsberg Entreprenør og deres underleverandør Nordic Crane.

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00