Over 100 tidligere elever og andre interesserte møtte opp på historisk kveld i det som nå er skolens bibliotek. Tidligere var rommet en gymsal hvor elevene blant annet drev med tørrtrening for svømmingen. I skolens bomberom var det basseng og det var flere i publikum som minnes lukten av PVC og klor.

Over 100 tidligere elever ved Vestsiden ungdomsskole, eller «Vessia» som den kalles blant folk, ville høre Odd Arne Helleberg og Asbjørn Kjørstad fortelle historier fra skoletiden.
Det er tatt initiativ til et prosjekt for å bevare historien rundt skolen, og i den forbindelse ble det arrangert et åpnet møte i skolens bibliotek 4. januar. Det ble en kveld med mange gode historier og mye latter. 
 
Odd Arne Helleberg var elev på skolen da det var folkehøyskole og mimret om egen skolehverdag. Han fortalte om rommene slik de var da han begynte på skolen, som da var barneskole, i 1959. For eksempel at det ikke var lov til å løpe i korridorene, så derfor gjorde jo alle det. 
 
– Og i frikvarteret ble alle kommandert ut og så ble vinduene satt opp. Da leika vi hauk og due. Vi løp alt vi orket, og på slutten av frikvarteret var det mange desperate duer som kava rundt på bakken og var slitne. Det slet på klærne, sa Helleberg. 
 
Asbjørn Kjørstad fortalte om livet som lærer ved skolen. Han kom til «Vessia» 1,5 år etter at den åpnet. Han fortalte at elevene fikk utlevert to blyanter i året. En til sommeren og en til jul og ett viskelær. Og så mintes han en historie om tavlene.
 
– Det var så flotte glasstavler på den tida – og de var veldig kostbare. Blyantspisseren vår var en kniv som lå ved tavla, og opp dit kom elevene for å spisse blyantene. En gang var det ei jente i klassen som snubla, skalla hodet i tavla og slo høl i tavla, fortalte Kjørstad. 
 

Kjørstad sa også at skolen nesten aldri har tilfredsstilt tidens krav. Han forstår at den må rives selv om det ligger mye nostalgi i veggene.

 –  Jeg håper at den nye skolen blir bygget etter de krava som er nå og at den blir fleksibel nok til å romme fremtidens krav. Da blir det ikke nødvendig å krangle seg til forbedringer til enhver tid slik vi har gjort i alle år, sa han.
 
Før de tidligere elevene kunne gå rundt på skolen for å kikke og mimre, viste Jan Magne Svalstuen fra Kongsberg kommunale eiendom planer og tegninger fra byggeprosessen til den nåværende skolen og om hvor prosjektet står nå. 
 
Vestsiden ungdomsskole er nå inne i sitt siste skoleår i nåværende form. Prosessen med ny skole er godt i gang. Fra høsten 2017 skal elevene og lærerne holde til i en midlertidig skole i to skoleår. I denne perioden skal dagens skole rives, og en ny bygges opp. Den nye skolen står klar til å ta imot elevene, lærerne og de andre ansatte fra høsten 2019.
Gruppen som jobber med dokumentasjonen av historien til Vestsiden ungdomsskole har opprettet en egen side på Facebook og oppfordrer alle til å legge inn historier der. Siden finner du ved å søke opp ”Vi som gikk på Vessia”.
Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00