Dette er en foreløpig skisse som viser hvordan den midlertidige skolen ved Kongsberghallen kan bli seende ut. Endelig avgjørelse i saken blir trolig tatt i februar/mars 2017.

Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE) arbeider nå for at midlertidig skole som erstatning for dagens Vestsiden ungdomsskole blir etablert ved Kongsberghallen.

Elever, lærere og ansatte ved Vestsiden ungdomsskole vil benytte de midlertidige lokalene i skoleårene 2017/18 og 2018/19. I denne perioden bygges en helt ny Vestsiden ungdomsskole i Kongsberg.

En rammesøknad for etablering av midlertidig skole ved Kongsberghallen blir sendt planmyndighetene og andre offentlige godkjenningsinstanser cirka 20. januar. Så snart søknaden er avgjort vil alle berørte målgrupper få grundig informasjon om hvilke konsekvenser den midlertidige skolen vil gi.

Vi vil prioritere å gi fyldig informasjon til:

* Elever og foresatte ved Vestsiden ungdomsskole.
* Ansatte ved Vestsiden ungdomsskole.
* Foresatte til, og elever som skal starte på den midlertidige Vestsiden ungdomsskole.
* Ansatte ved Jondalen, Raumyr, Skavanger og Wennersborg skoler.
* Naboer til Kongsberghallen.
* Næringsdrivende rundt Kongsberghallen.
* Media

Overordnet målsetting for den midlertidige skolen er at elever, lærere og ansatte tilbys en minst like god skole som den gamle Vestsiden ungdomsskole ville gitt.

– Vi mener en eventuell etablering av midlertidig skole ved Kongsberghallen er svært gunstig for alle parter. Lokaliseringen vil ivareta læringsmiljøet på en god og trygg måte mens den nye skolen blir bygget, sier prosjektansvarlig Kjetil Skillberg i KKE.

Deler av den store parkeringsplassen utenfor Kongsberghallen kan bli omgjort til midlertidig Vestsiden ungdomsskole for skoleårene 2017/18 og 2018/19.

Det prioriterte valget for midlertidig skole er tatt i nært samarbeid med Kongsberg kommunens skoleledelse og Stiftelsen Kongsberghallen.

KKE kommer med detaljert informasjon rundt etableringen så snart resultatet søknadsprosessen foreligger. Det skjer trolig i februar/mars 2017.

Eventuelle spørsmål om denne prosessen kan rettes til:
Prosjektansvarlig Kjetil Skillberg i KKE
Mobil: 481 66 112
Epost: kjetil.skillberg@kongsberg.kommune.no

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00