Midlertidig Vestsiden ungdomsskole planlegges ved Kongsberghallen.

Som følge av arbeidene med ny Vestsiden ungdomsskole i Kongsberg, er det tidligere kjent at det planlegges å etablere midlertidig skole ved Kongsberghallen for skoleårene 2017/18 og 2018/19. Det ser nå ut til at den midlertidige skolen ikke vil være ferdig før etter høstferien i 2017.

Direktør i Kongsberg kommunale eiendom (KKE), Geir Øystein Andersen, begrunner utsettelsen slik:

– Vi ser at arbeidet vårt så langt med den midlertidige skolen beslaglegger større andel av totaløkonomien i prosjektet enn det vi mener er nødvendig. Derfor jobber vi med å forbedre løsningen. Ulempen med dette er at vi ikke blir ferdige med den midlertidige skolen på det tidspunktet vi optimalt har sett for oss. Likevel mener vi dette vil være en fordel for den nye skolen som skal bygges, og det er det viktigste i et langt perspektiv, sier Andersen.

Etablering av midlertidig skole ved Kongsberghallen er gunstig for alle parter. Lokaliseringen vil ivareta læringsmiljøet på en god og trygg måte mens den nye skolen blir bygget.

Målsettingen er at den midlertidige skolen tilbyr elever, lærere og ansatte et minst like godt pedagogisk skoletilbud som den gamle Vestsiden ungdomsskole ville gitt.

– Vi er trygge på at de vurderingene som nå gjøres vil ivareta dette, sier oppvekstsjef Håvard Ulfsnes i Kongsberg kommune.

Når saken rundt midlertidig skole er avklart, vil vi gi fyldig informasjon til:
* Elever og foresatte ved Vestsiden ungdomsskole.
* Ansatte ved Vestsiden ungdomsskole.
* Foresatte til, og elever som skal starte på den midlertidige Vestsiden ungdomsskole.
* Ansatte ved Jondalen, Raumyr, Skavanger og Wennersborg skoler.
* Naboer og næringsdrivende rundt Kongsberghallen.
* Media

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00