Kontraktene for Vestsiden ungdomsskole og studentboligene på Kongsberg ble undertegnet torsdag 15. februar 2018. Fra venstre: Prosjektleder for Kongsberg kommunale eiendom (KKE) Harald Sæves Johansen fra Rambøll, prosjektleder Åge Seltveit i Skorve entreprenør, produksjonssjef Brynjar Henriksen i KKE, prosjektrådgiver Lisbeth Varpe i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, administrerende direktør Hans Erik Stormoen i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge og eiendomsdirektør Geir Øystein Andersen i KKE.

Kongsberg kommunale eiendom (KKE) og Skorve entreprenør signerte torsdag 15. februar kontraktene om bygging av ny Vestsiden ungdomsskole og studentboliger i Hasbergtjerndalen. I tillegg signerte KKE kontrakten om salget av de 165 studentboligene til Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge.

Byggekontraktene mellom KKE og Skorve entreprenør er verdt 270 millioner kroner (eks. mva.). Dette innbefatter byggingen av ny Vestsiden ungdomsskole med flerbrukshall, samt 165 studentboliger og parkeringskjeller.

– Partene har lagt ned utrolig mye arbeid og innsats for å få til dette prosjektet. Det betyr at konseptene er svært gjennomarbeidet og kvalitetssikret. Dette vil blir et prosjekt av stor samfunnsmessig betydning for Kongsberg, sier eiendomsdirektør Geir Øystein Andersen i KKE.

Kontrakten representerer det største prosjektet KKE har hatt ansvaret for.

Andersen sier at det er skoleanlegget som muliggjør resten av prosjektet. Nå blir ny Vestsiden ungdomsskole en utløsende faktor for byutviklingen på Vestsiden både gjennom skole, idrettshall, studentboliger, parkanlegg og energiprosjekter. Og i tillegg kommer ny bygate etter at dagens E134 blir lagt om i 2019.

Administrerende direktør Hans Erik Stormoen i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge skryter av KKE og entreprenøren Skorve i denne prosessen:

– De har sammen gjort en veldig god jobb. For egen del må jeg understreke at byggingen av studentboligene blir veldig positivt for Kongsberg som studiested, sier Stormoen.

Nå gjenstår de siste prosessene før byggetillatelsene er gitt for hele prosjektet. Det er et mål om at alle nødvendige godkjenninger skal være i orden før påske.

Ny ungdomsskole og nye studentboliger skal stå ferdige til skolestart høsten 2019.

Noen faktatall fra prosjektet:

  • Byggestart skole, hall og studentboliger planlegges til mars/april 2018
  • Overlevering av byggene til KKE skjer i juni 2019
  • Bygges i massivtre
  • Skolen er ca 4800 kvm
  • Flerbrukshallen er ca 2100 kvm
  • Studentboligene er ca 4040 kvm (inkl. parkeringskjeller)
  • Det bygges 165 studentboliger Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
  • Skolen skal BREEAM-sertifiseres
Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00