Konseptskissene er utarbeidet av Enerhaugen Arkitektkontor AS og Drma AS.

Valget av arkitekt for Ny Vestsiden ungdomsskole er klart. Konseptet ”SLØYFA” vant konkurransen. Konseptet er utarbeidet av Enerhaugen Arkitektkontor AS og Drma AS.

Det kom inn fire forslag til arkitektkonkurransen innen fristen som var 1. januar 2017. En jury har de siste ukene jobbet på høygir for å komme frem til en vinner.

Juryen har bestått av:
Jon Inge Bruland – Juryens leder fra L2 Arkitekter
Brynjar Henriksen – Produksjonssjef i KKE
Baard Olsen – Rektor på Vestsiden ungdomsskole
Hallvard Benum – Energi og miljø i KKE
Birger Sauro – Oppvekstkontoret i Kongsberg kommune
Ingunn Rokstad – Plasstillitsvalgt Vestsiden ungdomsskole
Lisbeth Irene Karlsen – Avdelingsleder renhold i KKE
Harald Sæves Johansen – jurysekretær fra Rambøll

Begrunnelse
– Vi er enige om at konseptet vi har valgt er det som totalt sett er det beste for den videre prosessen med byggingen av ny Vestsiden ungdomsskole. Juryen er enige om at konseptet SLØYFA fra Enerhaugen Arkitektkontor AS og Drma AS er vinneren av konkurransen, sier juryformann Jon Inge Bruland.

– SLØYFA har overordnet fine uterom med planmessig sammenheng til Krona. Bygget er kompakt organisert i et toetasjers anlegg med underetasje som passer godt inn på tomta, sier han.

I juryens rapport skrives det følgende hovedkonklusjon om vinnerkonseptet:

”Etter juryens mening er prosjektet SLØYFA det som i sum best besvarer konkurransens utfordringer med hensyn til et helhetlig arkitektonisk grep, god tilpasning til tomta, godt konsept for planløsninger og funksjonalitet, godt samvirke mellom funksjoner, god intern kommunikasjon, muligheter for god trivsel og tilrettelegging for et aktivt utemiljø. Prosjektet har potensiale for gode økonomiske løsninger med hensyn til investering, drift og vedlikehold, og det ligger til rette for miljømessige og teknisk realistiske løsninger. Prosjektet oppfyller romprogrammet på en god måte på et overordnet nivå selv om det er skjematisk illustrert. Bygget har en fleksibel struktur som legger til rette for videre bearbeidelse. Juryen anbefaler derfor at arkitektene bak prosjektet SLØYFA får i oppdrag å videreføre prosjekteringen av Ny Vestsiden ungdomsskole”.

Arkitekt Ines Habrecht er svært glad for at Enerhaugen Arkitektkontor og Drma
har vunnet konkurransen.
– Det er fantastisk moro å vinne denne konkurransen! Prosjektet som det fremstår i dag er et resultat av godt teamarbeid og innlevelse i lokalmiljøet, og vi  gleder oss over å kunne bidra til enda en ny skole for Kongsberg, sier hun.

Videre prosess
SLØYFA er i dag å betrakte som en konseptskisse. Det endelige skoleanlegget blir neppe helt likt de skissene som foreligger i dag.

De neste tre ukene, frem til midten av februar, blir konseptskissen som nå er valgt bearbeidet i henhold til juryens kommentarer. Den skal også bearbeides i samarbeid med bruker (skolen) og KKE.

Så sendes skissen ut på en såkalt samspillkonkurranse til entreprenører. I april – mai blir skissen detaljutviklet videre sammen med entreprenør, skolen og KKE.

Da vinnerkonseptet ble presentert fredag 20. januar 2017, viste produksjonssjef Brynjar Henriksen en presentasjon for media. Presentasjonen tar for seg prosessen rundt arkitektkonkurransen.
Denne presentasjonen finner du her.

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00