Politikerne i utvalg for miljø og utvikling (UMU) vedtok mandag 23. april  enstemmig å godkjenne rammetillatelsen for studentboligene på Vestsiden i Kongsberg.

Vedtaket i UMU var den siste politiske behandlingen som gjensto på veien mot  realisering av studentboligene.

Dette betyr nå at det skal søkes om igangsettingstillatelse (en såkalt IG) for de ulike delene av prosjektet. Deretter starter arbeidet med den fysiske byggingen av de 155 boenhetene for byens studenter.

Både studentboligene og den nye Vestsiden ungdomsskole, med flerbrukshall, skal stå ferdig for elever, studenter og lærere til skolestart høsten 2019.

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00