– Vi forventer å starte rivingen av gymsalen i uke 47, sier anleggsleder Werner Øverland i Skorve Entreprenør.

Mandag 13. november startet Skorve Entreprenør arbeidet med å fjerne og sortere gjenstander og materialer fra gymsalen til Vestsiden ungdomsskole.

– Vi forventer å ha saneringsarbeidet klart slik at vi kan starte å rive gymsalen i uke 47, sier anleggsleder Werner Vetle Øverland i Skorve Entreprenør, som er hovedentreprenøren på prosjektet. I tillegg til sortering av avfall må entreprenøren ta hensyn til terrenget rundt og verneverdier under riveprosessen.

Det er den nyeste delen av gymsalen som blir revet først, deretter den eldste delen og så går de løs på selve skolebygningen.

Sikkerheten ivaretas
Skoleområdet er gjerdet inn og er forbudt for uvedkommende. I perioden frem til den nye skolen er på plass, vil det være mye transport med store anleggsmaskiner til og fra området.
– For å ivareta sikkerheten til andre trafikanter jobber vi med å legge om trafikkbildet, sier Øverland.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om rivingsprosessen når fremdriften er klar. Da vil også skolens naboer få et eget informasjonsskriv.

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00