Informasjonsmøtet torsdag 9. mars blir holdt på Kongsberg Vandrerhjem.

Torsdag 9. mars klokken 18.00 blir det nytt informasjonsmøte hvor temaet er utvidet reguleringsplan for Hasbergtjerndalen. Alle naboer, berørte parter og andre interesserte er hjertelig velkomne til møtet som holdes på Kongsberg Vandrerhjem.

Kongsberg kommune og Kongsberg kommunale eiendom (KKE) arbeider for fullt med reguleringsplanarbeidet knyttet til Ny Vestsiden ungdomsskole. Vi ønsker å utvikle reguleringsplanen ved å inkludere et boligområde i dette arbeidet, sier eiendomsdirektør Geir Øystein Andersen i KKE.

Derfor inviterer KKE til informasjonsmøte på Vandrerhjemmet i Kongsberg,
torsdag 9. mars 2017 kl. 18.00 – 19.30.

I forbindelse med reguleringsplanen arbeider KKE nå med et forslag om etablere boliger i området rett syd for Vandrerhjemmet. Det er i den forbindelse innledet et samarbeid med Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge om å se på mulighetene for å utvikle 150 studentboliger. Regulering og utvikling skjer i samarbeid med Vandrerhjemmet, slik at ny adkomst og parkering ivaretas som en del av helheten.

KKEs målsetting er at forslag til reguleringsplan sendes inn ut til første gangs behandling før sommeren. Før dette skal planprogram godkjennes politisk i utvalg for miljø og utvikling.

Representanter fra KKE, prosjektleder i Rambøll AS og plankonsulenten COWI AS vil være tilstede på møtet og komme med informasjon og svare på spørsmål knyttet til denne planlagte utvidelsen.

Formell varsling om utvidelse av planarbeidet vil bli sendt ut til berørte parter og høringsinstanser senere i mars/april.

Alle interesserte er hjertelig velkomne.

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00