I forbindelse med oppstart av arbeid med reguleringsplan for Ny Vestsiden ungdomsskole, inviterer Kongsberg kommunale eiendom til åpent informasjonsmøte mandag 21. november.

STED: Sølvsalen på Krona
DATO: Mandag 21.november 2016
TID: Klokken 18.30 – 20.30

Planarbeidet er nå i oppstartsfasen. Dette informasjonsmøtet avholdes i forkant av utsendelse av det formelle varselet om oppstart av planarbeid iht. plan- og bygningsloven.

Hensikten med møtet er å informere om den kommende planprosessen og om fremdriften i utformingen av det nye skolebygget. Samtidig ønsker vi en åpen dialog med publikum om informasjonen som blir gitt. Det blir derfor mulig å stille spørsmål og komme med innspill til planarbeidet, både i åpent fora og direkte til representantene i en utvidet seanse etter at informasjonsdelen er avholdt.

Representanter fra Kongsberg kommunale eiendom, deres prosjektleder Rambøll AS, plankonsulenten COWI AS og Kongsberg kommune vil være tilstede.

Dette informasjonsmøtet er første steg i å sikre bred medvirkning i planarbeidet. I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet (høringsperioden) vil det bli anledning til å stille ytterligere spørsmål under to «Åpent plankontor» -arrangementet i november og desember. Mer informasjon om dette vil bli gitt i møtet.

Vi ønsker alle velkommen.

 

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00