Rektor på Vestsiden ungdomsskole Baard Olsen (t.v.) og produksjonssjef Brynjar Henriksen under informasjonsmøtet i gymsalen på skolen.

Rektor på Vestsiden ungdomsskole, Baard Olsen, inviterte alle foreldre og foresatte til de nye åttende-klassingene til informasjonsmøte tirsdag 30. mai. I starten av møtet var det informasjon om status for den midlertidige skolen som planlegges etablert ved Kongsberghallen.

– Vi har valgt å utsette oppstarten av den midlertidige skolen fordi vi ønsker å disponere mest mulig av midlene i skoleprosjektet inn mot den nye skolen som skal bygges, sier produksjonssjef Brynjar Henriksen i Kongsberg kommunale eiendom (KKE).

Henriksen fortalte de fremmøtte at den midlertidige skolen skal tas i bruk tidligst mandagen etter høstferien 2017, og senest første skoledag etter nyttår i 2018.

Planleggingen av midlertidig skole ved Kongsberghallen pågår nå for fullt. KKE samarbeider med undervisningsetaten i kommunen og de ansatte på Vestsiden ungdomsskole for å skape en så optimal midlertidig skole som mulig.

Den overordnede målsettingen er at den midlertidige skolen tilbyr elever, lærere og ansatte et minst like godt pedagogisk skoletilbud som den gamle Vestsiden ungdomsskole ville gitt.

Brynjar Henriksen i KKE sier at man kommer til å drive løpende informasjon når det er nyheter å fortelle om denne prosessen fremover.

Målgruppene for informasjon om midlertidig skole er:
* Elever og foresatte ved Vestsiden ungdomsskole.
* Ansatte ved Vestsiden ungdomsskole.
* Foresatte til, og elever som skal starte på den midlertidige Vestsiden ungdomsskole.
* Ansatte ved Jondalen, Raumyr, Skavanger og Wennersborg skoler.
* Naboer og næringsdrivende rundt Kongsberghallen.
* Media

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00