Store maskiner tygger seg nå gjennom gamle Vestsiden ungdomsskole. Rivingen tar lang tid ettersom det er strenge krav til kildesortering av de gamle byggematerialene. Bildene til denne saken er fotografert mandag 11. desember 2017.

Alle naboer rundt Vestsiden ungdomsskole har nå fått praktisk informasjon om riveprosessen som nå pågår på skoletomta. Blant annet forteller Skorve Entreprenør at det vil bli opphold i arbeidet hele julen.

I tiden fremover vil Kongsberg kommunale eiendom og Skorve Entreprenør gi de nærmeste naboene løpende informasjon om hvordan byggeprosessen vil påvirke nærmiljøet. Den første perioden handler dette om riveprosessen. Her er innholdet i det første nabobrevet som er sendt ut:

Hei alle naboer

Informasjon om riving av Vestsiden ungdomsskole

Vi i Skorve Entreprenør ønsker å informere dere om hvilken fremdrift vi nå har for rivingen av Vestsiden ungdomsskole.

Som dere har registrert har vi allerede startet med riveprosessen. Vi tar sikte på at den gamle skolen er revet innen 1. februar 2018. Prosessen tar såpass lang tid på grunn av strenge miljøkrav til kildesortering av byggematerialene.

Rutene inn til de gamle klasserommene er fjernet. Nå gjenstår selve rivingen.

Rutene inn til de gamle klasserommene er fjernet. Nå gjenstår selve rivingen.

Området er nå sperret av, og det er viktig at alle respekterer disse sperringene av hensynet til egen sikkerhet. Vi håper at dere kan ta en god prat med barna i familien og forklare dem at de ikke må forsøke å komme seg innenfor gjerdene.

Mens rivingen pågår vil det være perioder med tungtrafikk ut og inn fra skoleområdet. Våre sjåfører er svært opptatte av å kjøre forsiktig, og å gjøre sitt ytterste for at farlige situasjoner ikke oppstår.

Vi vil i hovedsak jobbe med riving fra mandag til fredag mellom klokken 07.00 og 19.00. Det kan hende at vi avviker noe på disse tidene i helt spesielle tilfelle. Rivingsarbeidet kan tidvis medføre noe støy for naboene rundt.

I julen vil det ikke blir arbeidet med riveprosessen. Arbeidene stanser ved arbeidsdagens slutt torsdag 21. desember, og vil bli tatt opp igjen tirsdag 2. januar.

Vi i Skorve Entreprenør ønsker å være en god nabo for dere mens arbeidet med bygging av ny Vestsiden ungdomsskole pågår. Vi vil informere dere om fremdriften vår, og er opptatte av å svare på spørsmål dere måtte ha.

Dette er det første nabobrevet vi sender ut, og vi kommer tilbake med mer informasjon i midten av januar 2018. Husk også at dere kan lese mer om prosjektet på nettsiden vestsidenungdomsskole.no

Den gamle gymsalen står snart for tur til å bli revet.

Den gamle gymsalen står snart for tur til å bli revet.

Vi håper dere får fin førjulstid, og ønsker dere – litt på forskudd – en riktig god jul.

Med vennlig hilsen

Werner V. Øverland
Anleggsleder
Skorve Entreprenør AS
m. 4595 3630
werner@skorve.no

Åge Seltveit
Prosjektleder
Skorve Entreprenør AS
m. 4175 7601
age.seltveit@skorve.no

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00