Informasjonsmøtet avholdes i Sølvsalen på Krona torsdag 22. juni klokken 18.00.

Vi inviterer alle interesserte til åpent informasjonsmøte hvor temaet er forslaget til reguleringsplan for Hasbergtjerndalen i Kongsberg i forbindelse med bygging av ny Vestsiden ungdomsskole. Informasjonsmøte skjer torsdag 22. juni
i Sølvsalen på Krona fra klokken 18.00 til 20.00

Planen har det formelle navnet ”487R Vestsiden ungdomsskole. Detaljregulering – planbeskrivelse med konsekvensutredning”.
Dokumentet blir offentlig for politikere og innbyggere fra mandag 19. juni. Dokumentet blir også lagt ut på denne siden i forkant av møtet.

Førstegangsbehandling av saken skjer i Utvalg for miljø og utvikling i Kongsberg kommune 26. juni 2017.

Vi legger opp til følgende program under møtet 22. juni:
Kl 18.00 Innledning ved eiendomsdirektør Geir Øystein Andersen i Kongsberg kommunale eiendom KF.
Kl 18.05 – 19.00 Prosjektledelsen og plankonsulentene vil gjennomgå forslaget til reguleringsplan.
Kl 19.00 – 20.00 Spørsmål fra publikum.

Til å svare på publikums spørsmål vil vi stille med et panel bestående av:
* Prosjektleder for nye Vestsiden ungdomsskole Harald Sæves Johansen fra Rambøll AS.
* Plankonsulent Kenneth de Gala fra COWI AS.
* Direktør Geir Øystein Andersen i Kongsberg kommunale eiendom KF.
* Kommunalsjef for oppvekst Håvard Ulfsnes i Kongsberg kommune.

Møtet blir direkteoverført på nettsiden laagendalsposten.no – og kan følges der av de som ikke har anledning til å møte opp i Sølvsalen.

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00