Eiendomsdirektør Geir Øystein Andersen foredro om prosessen rundt utvidet reguleringsplan for Hasbergtjerndalen foran 30-40 fremmøtte.

Det var stort engasjement under informasjonsmøtet om utvidet reguleringsplan for Hasbergtjerndalen på Vandrerhjemmet torsdag 9. mars. I tillegg serverte historieorakelet Odd Arne Helleberg lokale fortellinger med en god porsjon humor til glede for de fremmøtte.

Dette var det andre åpne informasjonsmøtet for innbyggerne i forbindelse med byggingen av ny Vestsiden ungdomsskole i Kongsberg. Det første møtet ble holdt 21. november 2016.

Eiendomsdirektør Geir Øystein Andersen i Kongsberg kommunale eiendom (KKE) fortalte at de sammen med Kongsberg kommune nå arbeider for fullt med reguleringsplanarbeidet knyttet til Ny Vestsiden ungdomsskole. Skolen skal stå ferdig høsten 2019.

Andersen fortalte at i forbindelse med reguleringsplanen arbeider KKE nå med et forslag om etablere boliger i området rett syd for Vandrerhjemmet. Det er i den forbindelse innledet et samarbeid med Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge om å se på mulighetene for å utvikle 150 studentboliger. Regulering og utvikling skjer i samarbeid med Vandrerhjemmet, slik at ny adkomst og parkering ivaretas som en del av helheten.

KKEs målsetting er at forslag til reguleringsplan legges ut til første gangs høring før sommeren. Før dette skal planprogram godkjennes politisk i utvalg for miljø og utvikling.

Geir Øystein Andersen viste en detaljert presentasjon om fremdriften i prosjektet. Hele presentasjonen kan du lese her.

Medvirkning
Mellom 30 og 40 engasjerte innbyggere møtte opp, og stilte en rekke gode spørsmål til prosessen som det nå jobbes med.

– For oss er det svært viktig å ha tett dialog med de som blir direkte berørt av dette prosjektet. Denne dialogen skal vi ta direkte – enten enkeltvis eller som møter i mindre grupper. Målet vårt er å jobbe sammen for å få til en best mulig medvirkning i prosessen, sier Geir Øystein Andersen.

Møtedeltakerne hadde mange spørsmål både til selve skoleanlegget og til det eventuelle studentboligprosjektet som det nå jobbes med.  Spørsmålene handlet om alt fra skolebygget, gymkapasiteten, uteområdene og byggehøyder på skolen. I tillegg ble både KKE og prosjektledelsen utfordret på parkeringsmuligheter, grunnforhold, anleggsveier og hensynet til de historiske bygningene i området.

Prosjektledelsen forsikrer at spørsmålene og innspillene tas med videre i arbeidet med planene i tiden som kommer.

Byggestart for skoleanlegget skal etter planen skje i januar 2018.

Lokalhistorisk humor
Odd Arne Helleberg er svært godt kjent for sin lokalhistoriske oversikt og utmerkede fortellerkunst. Helleberg vartet opp med gode historier fra Hasbergtjerndalen under møtet. Og det var ikke lenge mellom hver lattersalve fra publikum.

Lokalhistoriker Odd Arne Helleberg (t.v.) fortalte gamle morsomme historier til glede for direktør Geir Øystein Andersen og de fremmøtte på informasjonsmøtet

Helleberg fortalte grundig om historien til Gundersens hus i Haspa. Dette huset ligger der fortsatt i sin lange og smale utførelse. En utførelse som er veldig typisk for mange gamle bygninger i Kongsberg.

Odd Arne Helleberg inviterte i tillegg publikum til å være med på byvandring i Spennings gate 23. mai. Da vil deltakerne få flere gode historier fra området.

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00