Her er bilde fra Åpent plankontor som ble avholdt onsdag 30. november. Fra venstre: Ingeniør Hallvard Benum fra byggherren Kongsberg kommunale eiendom KF, saksbehandler Jorunn Skram Trømborg i Kongsberg kommune, prosjektleder Harald Sæves Johansen og assisterende prosjektleder Hege Sølvernes Sandnes fra Rambøll, Liv Åsne Teksle og Kenneth de Gala fra plankonsultenten COWI.

Har du spørsmål eller kommentarer til arbeidet som er startet? Tirsdag 6. desember har vi igjen Åpent plankontor i formannskapssalen i rådhuset i Kongsberg fra klokken 11.00 til 12.30 og 17.00 til 20.00. Du er velkommen.

I forbindelse med reguleringsarbeidet rundt bygging av ny Vestsiden ungdomsskole avholdes det åpent plankontor i formannskapssalen på rådhuset i Kongsberg 6 desember.

Alle som ønsker det kan møte på Åpent plankontor for å komme med sine kommentarer og få informasjon. Her vil både prosjektledelsen, kommunen og plankonsulentene være tilstede for publikum.

Det vil bli ny mulighet for å komme med merknader og innspill under offentlig ettersyn av planforslaget (mål om utleggelse før sommeren 2017).

En reguleringsplan og planprosess inneholder følgende elementer:

 • Prosessen med utarbeidelse av en reguleringsplan følger plan- og bygningsloven.
 • En reguleringsplan består i hovedsak av:
  • Plankart
  • Reguleringsbestemmelser
  • Planbeskrivelse
 • Ulike temaer utredes og brukes som beslutningsgrunnlag for hva man foreslår i planen.
 • For Vestsiden skal det utarbeides en detaljreguleringsplan. Denne skal være så detaljert at man kan gå videre med å søke om byggetillatelse for tiltak i tråd med planen
 • Planen vil bestemme omfanget av det som tillates oppført innenfor området (fotavtrykk på bygninger, høyder og utforming) og angi organisering av elementene i planen (bygningsformål, trafikkarealer, parkering etc.)

 

 

 

 

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00