Forslaget til reguleringsplan for Hasbergtjerndalen er nå klart. Her kan du se alle dokumentene i saken.

Utvalg for miljø og utvikling i Kongsberg kommune skal førstegangsbehandle saken i sitt møte 26. juni 2017.

Planen har det formelle navnet ”487R Vestsiden ungdomsskole. Detaljregulering – planbeskrivelse med konsekvensutredning”. Saksdokumentene for  dette møtet, inkludert de viktigste dokumentene for reguleringsplanen, ble lagt ut mandag 19. juni.

Du kan lese dokumentene her:

Reguleringsplan 487R Vestsiden ungdomsskole (saksfremlegg).

Plankart, datert 7.6.2017.

Bestemmelser, datert 16.6.2017.

Planbeskrivelse Vestsiden ungdomsskole, datert 1.6.2017.

Konsekvensutredning for kulturmiljø, datert 6.6.2017.

Oppsummering av innkomne merknader til varsel om oppstart.

Vestsiden ungdomsskole – utomhusplan.

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00