Eiendomsdirektør Geir Øystein Andersen i KKE forklarer hva som er status i spørsmålet rundt gymsal eller hall på nye Vestsiden ungdomsskole.

Det menes og skrives mye om hvorvidt den nye Vestsiden ungdomsskole skal ha en gymsal eller en flerbrukshall som en del av anlegget. Her er status i saken:

Kongsberg kommunale eiendom (KKE) er byggherre for det nye skoleanlegget som skal stå ferdig til skolestart i 2019. Oppdragsgiver er Kongsberg kommune.

Oppdraget KKE har fått, baserer seg på kommunestyrets vedtak fra 6. januar i 2016. I dette vedtaket står det at skoleanlegget ferdigstilles til skolestart 19/20, og at skolen bygges med kroppsøvingskapasitet. Vedtaket sier altså ikke noe om det skal bygges gymsal eller flerbrukshall.

I kommunestyret den 7. september i 2016 vedtok politikerne at rådmannen skulle jobbe videre med flerbrukshall/håndballhall på skoletomten. Avgjørelsen på dette spørsmålet er ikke tatt ennå.

I arkitekt-skissene for den nye skolen er det beskrevet skoleanlegg både med og uten flerbrukshall. KKE er forberedt på å kunne bygge anlegget med begge varianter.

– Hvorvidt anlegget skal inneholde flerbrukshall eller ikke, er altså ikke opp til KKE som byggherre. Vi forholder oss til den bestillingen som endelig kommer fra oppdragsgiveren Kongsberg kommune, sier eiendomsdirektør Geir Øystein Andersen i KKE.

Beslutningen rundt hvilken type kroppsøvingskapasitet nye Vestsiden ungdomsskole skal ha, vil trolig bli tatt i løpet av 2017.

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00