Prosjektleder Åge Seltveit og anleggsleder Werner V. Øverland i Skorve Entreprenør kan registrere at rivingen av den gamle Vestsiden ungdomsskole har gått som planlagt. Nå gjenstår lite riving før utgravingen av den nye skoletomta kan starte.

Rivingen av gamle Vestsiden ungdomsskole er nå helt i sluttfasen. Snart starter utgravingen av den nye skoletomta.

– Vi er nå helt på tampen av riveprosessen. Det gjenstår bare noe graving i de konstruksjonene som ligger under bakkeplan. Arbeidene har skjedd omtrent i henhold til tempoplanen, og helt i begynnelsen av februar 2018 vil rivingen være avsluttet, sier anleggsleder Werner V. Øverland i Skorve Entreprenør.

Øverland forteller at rivingen har gått problemfritt, og at de nå bruker tiden på å kildesortere siste rest av bygningsavfallet fra den gamle skolen.

Utgraving
Så snart det foreligger en igangsettelsestillatelse fra Kongsberg kommune, vil arbeidet med å grave ut den nye skoletomta starte opp. Det vil trolig skje i løpet av de første ukene i februar. Utgravingen er beregnet til å ta cirka fire uker.

Når utgravingen er ferdig, vil betongarbeidene for den nye skolen starte. Dette er et arbeid som vil pågå i flere måneder utover vinteren og våren.

Spunting 12. februar
For å sikre terrenget til noen av naboeiendommene rundt Vestsiden ungdomsskole, skal det gjøres såkalt spunting i grunnen.

Anleggsleder Øverland sier at planen er å starte spuntingen 12. februar, og at dette arbeidet tar cirka én uke.

– Det kan bli noe støy i nærområdene mens spuntingen foregår, sier Øverland.

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00