Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE) er tildelt fem millioner kroner i klimasatsmidler fra Miljødirektoratet til byggingen av nye Vestsiden ungdomsskole i Kongsberg. 

– Vi er svært fornøyde med at direktoratet bevilger disse pengene. KKE er opptatt av å ta et tydelig samfunnsansvar knyttet til både miljøtiltak og økonomiske besparelser. Derfor er det ekstra flott at vi får full pott her, sier produksjonssjef Brynjar Henriksen i KKE.

Til sammen 170 tiltak rundt om i Norge får tilskudd i 2017. Prosjektene skal bidra til klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet.
Fem millioner, er maksimalt tildelingsbeløp. Her kan du lese mer om tilskuddsordningen ”Klimasats – støtte til klimasatsing i kommunene” – og se hvilke prosjekter som får støtte.

KKE har gjennom flere år satset på å bygge miljøriktige bygg i Kongsberg.

– Vi har lagt lista høyere enn det regelverket foreskriver, og bygget kommunens nybygg etter passivhus-standard. Dette viderefører vi i byggingen av ny Vestsiden ungdomsskole, sier Henriksen.

I Vestsiden-prosjektet er ambisjonen å bygge med mye trekonstruksjoner og det legges vekt på enda høyere fokus for å senke energiforbruket. Det gjelder både i byggeprosessen, og i det ferdige bygget.

– Vi kommer blant annet til å utnytte energi fra sola og grunnvarme i dette skoleprosjektet, forteller Brynjar Henriksen.

Nye Vestsiden ungdomsskole har planlagt byggestart i januar 2018 og skal stå ferdig til skolestart høsten 2019.

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00