Fristen med å komme med merknader til forslaget til reguleringsplan for Vestsiden ungdomsskole gikk ut 5. september. Det er kommet én innsigelse mot forslaget og en rekker merknader og innspill.

 Reguleringsplanforslaget ble behandlet i Utvalg for miljø og utvikling i Kongsberg kommune 26. juni. Deretter ble det lagt ut til offentlig ettersyn.

– Det er kommet én innsigelse mot forslaget fra høringsinstanser med innsigelsesmyndighet, sier eiendomsdirektør Geir Øystein Andersen i Kongsberg kommunale eiendom KF.

Høringsinstanser som har innsigelsesmyndighet er for eksempel Fylkesmannen i Buskerud, Statens vegvesen, Buskerud fylkeskommune og Riksantikvaren. Og det er Riksantikvaren som kulturminnemyndighet som har reist innsigelse mot planforslaget.

En rekke aktører har også gitt innspill og merknader til reguleringsplanarbeidet i løpet av sommeren. Til sammen 26 ulike innspill er kommet inn.
Disse kan du lese i sin helhet her.

Nå vil innspillene blir gjennomgått og saksbehandlet før neste runde i den politiske behandlingen. 2. gangs behandling i Utvalg for miljø og utvikling skjer 20. november.

Det er et tydelig mål om at planen vedtas i kommunestyret i Kongsberg 13. desember. Dette målet er viktig i forhold til å holde tempoplanen slik at skolebyggingen kan starte – og at den nye Vestsiden ungdomsskole er klar for elever, lærere og ansatte til skolestart høsten 2019.

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00