Kommunestyret i Kongsberg har bestemt at det skal bygges en flerbrukshall i tilknytning til nye Vestsiden ungdomsskole. Vedtaket ble gjort i kommunestyrets møte onsdag 13. september.

Gjennom hele planleggingsprosessen har det vært tatt høyde for at det kunne bli et politisk ja til å bygge en flerbrukshall i stedet for en gymsal i den nye skolen. Politikernes vedtak i saken gjør det nå mulig å planlegge denne løsningen fullt ut.

Flerbrukshallen vil få en spilleflate på 25 ganger 45 meter.

– Det er fint at dette vedtaket kom nå. Da vet vi hva vi skal bygge, sier prosjektleder for skoleanlegget, Harald Sæves Johansen.

Prosjektlederen sier videre at planleggingen av hallen nå inngår som en del av samspillsarbeidet med Skorve entreprenør som har kontrakten om å bygge ny Vestsiden ungdomsskole.

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00