Utenfor Kongsberghallen er gravemaskiner på plass og forbereder byggingen av den midlertidige Vestsiden ungdomsskole.

Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE) starter opp arbeidet med å anlegge midlertidig Vestsiden ungdomsskole onsdag 30. august 2017.

Som tidligere varslet blir den midlertidige skolen bygget ved Kongsberghallen, og vil være på 1330 kvadrat meter.

Til sammen skal 81 brakker danne de ytre rammene for den midlertidige skolen. Ny Vestsiden ungdomsskole skal stå ferdig til skolestart høsten 2019, og den midlertidige skolen skal brukes av elever, lærere og ansatte i byggeperioden.

– Arbeidet med å anlegge den midlertidige skolen vil pågå for fullt utover høsten. Elevene skal starte på den midlertidige skolen tirsdag 31. oktober 2017 , sier prosjektleder Kjetil Skillberg i KKE.

Tempoplanen i byggingen betyr at elevene vil gå på dagens Vestsiden ungdomsskole til og med torsdag 26. oktober 2017. Ved skoledagens slutt, starter KKE flyttingen av relevant inventar og undervisningsmateriell over på den midlertidige skolen.

Tirsdag 31. oktober skal alt være klart til å ta imot elever, lærere og ansatte i skolen ved Kongsberghallen.

– Vi har fire fulle dager på flyttejobben. God planlegging og erfaring fra lignende prosesser gjør at dette kommer til å gå greit selv om tiden er knapp, sier Skillberg.

Allerede nå er flere av brakkene som skal utgjøre den midlertidige skolen på plass utenfor Kongsberghallen.

Allerede nå er flere av brakkene som skal utgjøre den midlertidige skolen på plass utenfor Kongsberghallen.

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00