Anleggsleder Werner V. Øverland (t.v.) og prosjektleder Åge Seltveit i Skorve Entreprenør viser her hvor avkjøringen fra E134 vil komme.

I starten av februar åpnes en midlertidig avkjøring fra E134 og inn mot anleggsområdet rundt nye Vestsiden ungdomsskole. Dette gjøres som et sikkerhetstiltak, og vil skåne Boecks gate for tungtrafikk.

Anleggsleder Werner V. Øverland og prosjektleder Åge Seltveit i Skorve Entreprenør forteller at avkjøringen og anleggsveien vil bli brukt til å frakte masser og annen transport inn og ut av anlegget i byggeperioden.

– Veien kan også brukes av besøkende som skal til Vandrerhjemmet, sier Werner V. Øverland.

Avkjøringen blir plassert nær enden av tomta i retning Krona i Hasbergtjerndalen, og veien legges inn over parkeringsplassen til Vandrerhjemmet. Tiltaket handler om å ta vekk tungtrafikk i størst mulig grad fra Boecks gate. Boecks gate brukes mye av gående og syklende, og derfor vil en slik anleggsvei være et viktig HMS-tiltak i byggeperioden.

Den midlertidige anleggsveien vil trolig bli endret i takt med byggingen, og dette vil det da bli skiltet og informert om.

Planen er at avkjøringen og anleggsveien skal brukes fra begynnelsen av februar.

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00