Panelet som svarte publikums spørsmål under møtet besto av f.v. kommunalsjef for oppvekst i Kongsberg kommune, Håvard Ulfsnes, reguleringsplanleggerne Kenneth de Gala og Liv Åsne Teksle fra COWI, prosjektleder Harald Sæves Johansen fra Rambøll og eiendomsdirektør i KKE, Geir Øystein Andersen

Forslaget til reguleringsplan for Hasbergtjerndalen i forbindelse med bygging av ny Vestsiden ungdomsskole ble for første gang presentert under et åpent folkemøte på Krona torsdag 22. juni 2017. Publikum hadde mange spørsmål og utfordret svarpanelet på flere områder.

Forslaget til reguleringsplan for dette prosjektet skal 1. gangsbehandles i Utvalg for miljø og utvikling i Kongsberg kommune 26. juni.

Prosess for reguleringen av området er planlagt slik:

* 26. juni: 1. gangs behandling i Utvalg for miljø og utvikling.
* 29. juni – 30. august: periode for offentlig ettersyn (høring).
* 20. november: 2. gangs behandling i Utvalg for miljø og utvikling.
* 13. desember: Mål om endelig vedtak i kommunestyret i Kongsberg.

Detaljert presentasjon
Under informasjonsmøtet fikk tilhørerne en detaljert beskrivelse av forslaget til reguleringsplan.

Prosjektleder Harald Sæves Johansen fra Rambøll gjennomgikk hovedtrekkene i planen, før reguleringsplanleggerne Kenneth de Gala og Liv Åsne Teksle fra plankonsulenten COWI presenterte enkelthetene i planforslaget.

Presentasjonen som ble vist under møtet, kan du se her.

Svarpanel
Siste del av møtet ble satt av til spørsmål fra publikum i salen. Til å svare på utfordringene var det satt sammen et svarpanel bestående av eiendomsdirektør i Kongsberg kommunale eiendom (KKE), Geir Øystein Andersen, KKEs prosjektleder Harald Sæves Johansen, reguleringsplanleggerne Kenneth de Gala og Liv Åsne Teksle samt kommunalsjef for oppvekst i Kongsberg kommune, Håvard Ulfsnes.

Det manglet ikke på spørsmål fra salen. Panelet måtte uttale seg om alt fra de planlagte studentboligene, parkeringsplasser, vern av det historiske miljøet i Hasbergtjerndalen og spørsmål om flerbrukshall i tilknytning til den nye skolen.

Geir Øystein Andersen og resten av panelet svarte opp i tråd med forslaget som ble presentert, men minnet samtidig om at innbyggere og andre nå må bruke høringsperioden aktivt frem til 30. august for å komme med sine synspunkter på forslaget som nå foreligger.

Plandokumentene som nå skal behandles, kan du se her.

 

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00