Kongsberg kommunale eiendom (KF) avholdt mandag 21. november åpent informasjonsmøte om bygging av ny Vestsiden ungdomsskole. Eiendomsdirektør Geir Øystein Andersen gjennomgikk prosessen som har vært gjort så langt, og fortalte om veien videre.

Det var rundt 35 innbyggere som møtte frem til møtet i Sølvsalen i Krona.

Eiendomsdirektør Geir Øystein Andersen tok de fremmøtte gjennom en omfattende presentasjon av arbeidet som er gjort, og ikke minst om prosessen som ligger foran oss på veien mot at et nytt skoleanlegg skal stå ferdig til skolestart i august 2019.

Dersom du ønsker å lese presentasjonen, finner du den her: Åpent informasjonsmøte.pdf

Flere møtedeltakere fikk anledning til å stille spørsmål i plenum. Mot slutten av møtet ble salen delt inn i tre avdelinger hvor publikum fikk mulighet til å drøfte enkeltsaker med ulike deler av prosjektet.

Fra byggherren og prosjektledelsen stilte prosjektleder Harald Sæves Johansen og assisterende prosjektleder Hege Sølvernes Sandnes fra Rambøll, samt direktør Geir Øystein Andersen og leder for drift, vedlikehold og nybygg i Kongsberg kommunale eiendom, Kjetil Skillberg.

Planmyndigheten Kongsberg kommune var representert ved saksbehandler Jorunn Skram Trømborg.

Fra plankonsulenten for regulering, COWI, var det oppdragsleder Kenneth de Gala og Liv Åsne Teksle som svarte på innbyggernes spørsmål.

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00