Eiendomsdirektør Geir Øystein Andersen (t.h.) i KKE og Odd Arne Helleberg i Kongsberg Byhistorielag har hovedrollene under arrangementet 23. mai fra klokken 18.00.

Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE) inviterer til åpent informasjonsmøte om det pågående arbeidet med reguleringsplanen for Hasbergtjerndalen. Møtet holdes på Kongsberg Vandrerhjem tirsdag 23. mai klokken 18.00. Etter en time tar Kongsberg Byhistorielag over, og inviterer til byvandring i historie og arkitektur på Korpemoen; altså i Mauritz Hansens gate og Spenningsgate.

Orienteringen om planarbeidene foregår på Vanderhjemmet klokken 18, med litt enkel bevertning. Det er eiendomsdirektør Geir Øystein Andersen i KKE som holder i tråden rundt reguleringsarbeidet under møtet. Det vil selvsagt bli anledning til å komme med spørsmål underveis.

Byvandringen tar til etterpå, med avmarsj fra Vandrerhjemmet klokken 19. Byvandringen er planlagt å vare i cirka to timer. Det er full anledning til å være med på bare den ene, eller bare den andre delen av arrangementet.

Historie
Odd Arne Helleberg i Kongsberg Byhistorielag er kjentmann under byvandringen. Han har følgende å melde i forkant av vandringen:

Korpemoen har sine aner tilbake på 1640-tallet, da det er snakk om “de huse og våninger vestenfor tjernet”, og tjernet er selvsagt det som den gang fylte mesteparten av Hasbergtjerndalen, eller “Hasper’n” som er korrekt forkortelse, om en absolutt må ha en slik.

Begrepet Korpemoen dekket opprinnelig Spenningsgtate og søndre del av Mauritz Hansens gate. Nordre del av Mauritz Hansens gate het Nordmoen. Fra rundt 1900 innarbeidet navnene Øvre og Nedre Korpemoen seg på hhv. Mauritz Hansens gate og Spenningsgate, uten noen sinne å være offisielt vedtatt, og de ble brukt som postadresser til ut på 1960-tallet, trass i at de offisielle navnene hadde vært gjeldende i det minste fra 1890-tallet.

Mysterium
Helleberg skriver videre omkring historien:

Som man skjønner av kartet ved å sammenligne med Vestsida, var det helt fra begynnelsen av planer om å videreføre kvaderaturen fra den til Korpemoen, og det var faktisk gjeldende reguleringsplan til ut i 1920-årene. Gateløpene øst-vest ville nok bli vanskelige å forsere om planen var blitt fulgt, men hadde egnet seg godt som unnarenn i hoppbakker!

Korpemoen utviklet seg til å bli byens “nest beste” boligstrøk på slutten av 1700-tallet, særlig Spenningsgate, men med det vanlige innslaget med løkkejordbruk og tilhørende uthusbygninger. Da byen klappet sammen etter Sølvverkets nedleggelse i 1805, ble en del mindre eiendommer fraflyttet, og tomtene ble lagt til naboer som små hager. Ny bebyggelse begynte å komme først i mellomkrigs­tida.

Og så skal vi gi svar på det store mysteriet: Hvem var Johannes Spenning?

Alle interesserte er hjertelig velkomne til en innholdsrik kveld.

 

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00