Vi er nå i gang med planlegging av Ny Vestsiden ungdomsskole i Kongsberg. På denne nettsiden kan du følge prosjektets ulike faser frem til nytt skoleanlegg står ferdig til skolestart i august 2019.

Vi understreker at illustrasjonen i denne saken er en prinsipp-skisse for plassering, og ikke form på bygget. Illustrasjonen er hentet fra utredningen som ble lagt frem for politisk behandling i Kongsberg.

Kommunestyret i Kongsberg vedtok bygging av Ny Vestsiden ungdomsskole 7. september 2016. Det er Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE) som er byggherre for prosjektet.

– Vi er svært tidlig i prosjektet, men gleder oss veldig til å jobbe med et superspennende skoleanlegg som skal stå ferdig for 480 elever og skolen ansatte i august 2019, sier enhetsleder Brynjar Henriksen i KKE.

Det er viktig for kommunen og byggherren at naboer, innbyggere, elever og ansatte blir holdt godt informert om prosessen.

– Vi vil informere gjennom mange kanaler, og håper på en god dialog underveis i prosessen. Skoleanlegget skal bygges sammen med lokalmiljøet. Det er vårt mål, sier Brynjar Henriksen.

Merk at det allerede 30. november og 6. desember blir arrangert Åpent plankontor for innbyggere som har spørsmål og kommentarer. Se egen sak om dette på nettsiden.

Prinsippløsning

Kommunestyrets vedtak fra 7. september inneholder følgende føringer på hva som skal bygges:

 • Ny Vestsiden ungdomsskole bygges som nybygg.
 • Ny ungdomsskolen plasseres som beskrevet i prinsippløsning 1A (skolebygg på øvre tomt).
 • Reguleringsarbeidet for skolen startes høsten 2016
 • Rådmann bes jobbe videre med flerbrukshall/håndballhall på skoletomten.
 • Bakgrunn fra kommunestyrevedtaket 6.1.2016:
  • Nytt skoleanlegg ferdigstilles til skolestart 19/20.
  • Skolen bygges med kroppsøvingskapasitet

Selve utseende på skoleanlegget er ikke bestemt ennå. I midten av januar 2017 vil arkitektkonkurransen være avgjort, og først da vil vi vite hvordan den nye skolen bli

Fakta om skoleanlegget

Det er definert flere nøkkeltall for det nye skoleanlegget:

 • Elevene er på 8. til 10. trinn
 • Det bygges for fem paralleller, altså kapasitet til 15 klasser
 • Skolen vil ha mulighet til å ha 480 elever.
 • Skolens bruttoareal blir på 4800 m2
 • Gymkapasitet: Flerbrukshall med håndballspilleflate evt. mindre hall med kapasitet til ny ungdomsskole (ca. 1000 m2 BTA).

Vi håper på stort konstruktivt engasjement fra innbyggerne i dette store viktige utbyggingsprosjektet for Kongsberg.

Kongsberg kommunale eiendom KF Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg Telefon: 32 86 61 00