I dette bildet har vi markert hvor pelingen og spuntingen vil foregå.

Info om arbeid med Vestsiden ungdomsskole og studentboligene

Skorve Entreprenør sender kommende uke ut sitt tredje informasjonsskriv om praktisk fremdrift i vårt arbeid med bygging av ny Vestsiden ungdomsskole og studentboligene i Hasbergtjerndalen. I denne artikkelen gjengis innholdet i dette brevet.

Les mer.
Utsikten over Lågen og byen er helt nydelig fra tårnkrana på Vestsiden ungdomsskole.

Har Kongsbergs flotteste ”kontorplass”

33 meter over bakken sitter Andreas Stykket og har full kontroll over hele Kongsberg. Kranføreren hos Skorve Entreprenør er en av mange som bidrar i byggingen av nye Vestsiden ungdomsskole.

Les mer.

Klart for studentboliger på Vestsiden

Politikerne i utvalg for miljø og utvikling (UMU) vedtok mandag 23. april enstemmig å godkjenne rammetillatelsen for studentboligene på Vestsiden i Kongsberg.

Les mer.
Kontraktene for Vestsiden ungdomsskole og studentboligene på Kongsberg ble undertegnet torsdag 15. februar 2018. Fra venstre: Prosjektleder for Kongsberg kommunale eiendom (KKE) Harald Sæves Johansen fra Rambøll, prosjektleder Åge Seltveit i Skorve entreprenør, produksjonssjef Brynjar Henriksen i KKE, prosjektrådgiver Lisbeth Varpe i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, administrerende direktør Hans Erik Stormoen i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge og eiendomsdirektør Geir Øystein Andersen i KKE.

Kontraktene for skole og studentboliger er signert

Kongsberg kommunale eiendom (KKE) og Skorve entreprenør signerte torsdag 15. februar kontraktene om bygging av ny Vestsiden ungdomsskole og studentboliger i Hasbergtjerndalen. I tillegg signerte KKE kontrakten om salget av de 165 studentboligene til Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge.

Les mer.
Anleggsleder Werner V. Øverland (t.v.) og prosjektleder Åge Seltveit i Skorve Entreprenør viser her hvor avkjøringen fra E134 vil komme.

Bygger midlertidig avkjøring og vei

I starten av februar åpnes en midlertidig avkjøring fra E134 og inn mot anleggsområdet rundt nye Vestsiden ungdomsskole. Dette gjøres som et sikkerhetstiltak, og vil skåne Boecks gate for tungtrafikk.

Les mer.
Prosjektleder Åge Seltveit og anleggsleder Werner V. Øverland i Skorve Entreprenør kan registrere at rivingen av den gamle Vestsiden ungdomsskole har gått som planlagt. Nå gjenstår lite riving før utgravingen av den nye skoletomta kan starte.

Gamle Vestsiden skole er nå revet

Rivingen av gamle Vestsiden ungdomsskole er nå helt i sluttfasen. Snart starter utgravingen av den nye skoletomta.

Les mer.
Kommunestyret i Kongsberg vedtok reguleringsplanen for Vestsiden ungdomsskole i sitt møte 13. desember.

Reguleringsplanen vedtatt i kommunestyret

Kommunestyret i Kongsberg vedtok forslaget til reguleringsplan for Vestsiden ungdomsskole i sitt møte 13. desember 2017. Vedtaket ble fattet etter en lang og grundig debatt i kommunens øverste folkevalgte organ.

Les mer.
Side 1 av 712345...Siste »

Kongsberg kommunale eiendom KF

Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg
Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg
Telefon: 32 86 61 00