Kontraktene for Vestsiden ungdomsskole og studentboligene på Kongsberg ble undertegnet torsdag 15. februar 2018. Fra venstre: Prosjektleder for Kongsberg kommunale eiendom (KKE) Harald Sæves Johansen fra Rambøll, prosjektleder Åge Seltveit i Skorve entreprenør, produksjonssjef Brynjar Henriksen i KKE, prosjektrådgiver Lisbeth Varpe i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, administrerende direktør Hans Erik Stormoen i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge og eiendomsdirektør Geir Øystein Andersen i KKE.

Kontraktene for skole og studentboliger er signert

Kongsberg kommunale eiendom (KKE) og Skorve entreprenør signerte torsdag 15. februar kontraktene om bygging av ny Vestsiden ungdomsskole og studentboliger i Hasbergtjerndalen. I tillegg signerte KKE kontrakten om salget av de 165 studentboligene til Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge.

Les mer.
Anleggsleder Werner V. Øverland (t.v.) og prosjektleder Åge Seltveit i Skorve Entreprenør viser her hvor avkjøringen fra E134 vil komme.

Bygger midlertidig avkjøring og vei

I starten av februar åpnes en midlertidig avkjøring fra E134 og inn mot anleggsområdet rundt nye Vestsiden ungdomsskole. Dette gjøres som et sikkerhetstiltak, og vil skåne Boecks gate for tungtrafikk.

Les mer.
Prosjektleder Åge Seltveit og anleggsleder Werner V. Øverland i Skorve Entreprenør kan registrere at rivingen av den gamle Vestsiden ungdomsskole har gått som planlagt. Nå gjenstår lite riving før utgravingen av den nye skoletomta kan starte.

Gamle Vestsiden skole er nå revet

Rivingen av gamle Vestsiden ungdomsskole er nå helt i sluttfasen. Snart starter utgravingen av den nye skoletomta.

Les mer.
Kommunestyret i Kongsberg vedtok reguleringsplanen for Vestsiden ungdomsskole i sitt møte 13. desember.

Reguleringsplanen vedtatt i kommunestyret

Kommunestyret i Kongsberg vedtok forslaget til reguleringsplan for Vestsiden ungdomsskole i sitt møte 13. desember 2017. Vedtaket ble fattet etter en lang og grundig debatt i kommunens øverste folkevalgte organ.

Les mer.
Store maskiner tygger seg nå gjennom gamle Vestsiden ungdomsskole. Rivingen tar lang tid ettersom det er strenge krav til kildesortering av de gamle byggematerialene. Bildene til denne saken er fotografert mandag 11. desember 2017.

Informasjon til naboer om riveprosessen

Alle naboer rundt Vestsiden ungdomsskole har nå fått praktisk informasjon om riveprosessen som nå pågår på skoletomta. Blant annet forteller Skorve Entreprenør at det vil bli opphold i arbeidet hele julen.

Les mer.

UMU innstilte på forslaget til reguleringsplan

Utvalg for miljø og utvikling (UMU) innstilte på å godkjenne det reviderte forslaget til reguleringsplan for Vestsiden ungdomsskole i sitt møte 27. november. Nå venter videre sluttbehandling og endelig vedtak i kommunestyret i Kongsberg 13. desember.

Les mer.
Dette er forslaget til landskapsplan i reguleringsplanen.

Revidert planforslag til sluttbehandling

Det reviderte forslaget til reguleringsplan for Vestsiden ungdomsskole blir nå lagt frem til politisk sluttbehandling. Utvalg for miljø og utvikling (UMU) skal ta stilling til forslaget i sitt møte mandag 27. november. Deretter skal saken videre til endelig godkjenning i kommunestyret i Kongsberg 13. desember.

Les mer.
Side 1 av 712345...Siste »

Kongsberg kommunale eiendom KF

Postadresse: Postboks: 115, 3602 Kongsberg
Besøksadresse: Krona, 6. etasje, Hasbergsvei 36, Kongsberg
Telefon: 32 86 61 00